Completum

- det lilla konsultföretaget som alltid sätter kunden i fokus

Våra kurser

utrymningsovning
Målet med denna kurs är att du ska få kunskap...
praktsk-slackovning
Målet med denna kurs är att deltagarna ska få information...
brandskydd
Denna kurs ger deltagaren grundläggande kunskaper i hur man kan...
brandfarliga
Denna utbildning riktar sig till dig som ska utföra brandfarliga...
heta-arbeten
Vi är arrangör för Brandskyddsföreningens behörighetsutbildning Heta Arbeten.
forsta-hjalpen-vuxen
Oavsett om det handlar om en arbetsplatsolycka, sjukdomsfall eller exempelvis...
promo-first-aid
Varje år drabbas ca. 10 000 människor av plötsligt hjärtstopp...

Våra tjänster

utbildning
Vi har mångårig erfarenhet från blåljusverksamhet och erbjuder flertalet olika...
sprinkleranlaggning
Vad är en sprinkleranläggning och hur fungerar den? En sprinkleranläggning...
termografi
Via underleverantör utför vi licensierad termografering. Att kunna få ner...
rokluckor
Enligt Lagen Skydd mot olyckor 2003:778, arbetsmiljölagen samt Boverkets byggregler...
utrymningsplaner-top
Enligt lag ska det finnas utrymningsplaner i alla verksamheter där...
sba
Vikten av brandskyddsåtgärder på arbetsplatsen Att ha ett väl utvecklat...
slackutrustning-top
Det finns tydliga lagkrav på fastighetsägare eller nyttjanderättshavare att man...

Populära produkter

Hur kan vi hjälpa Er?

Är ni ett företag som vill boka större grupper eller har du bara allmänna frågor om våra produkter & kurser?

Har du frågor om denna kursen?

Är ni ett företag som vill boka större grupper eller har du bara allmänna frågor om denna kursen?