Kurser

Brandskyddskurser – Förbättra säkerheten och förebygg brandrelaterade olyckor

Brandskyddskurser är utbildningar som syftar till att öka medvetenheten och kunskapen om brandsäkerhet. Genom att delta i brandskyddskurser kan man förbättra säkerheten och förebygga brandrelaterade olyckor. Dessa kurser omfattar olika områden, inklusive brandförebyggande åtgärder, hantering av brandfarliga ämnen och korrekt användning av brandsläckningsutrustning

Heta Arbeten – Utbildning för säkerhet vid arbete med brandfarliga material

Heta Arbeten är en utbildning som är inriktad på säkerheten vid arbete med brandfarliga material och verktyg. Dessa kurser är särskilt relevanta för yrkesgrupper som elektriker, svetsare och byggnadsarbetare. Genom att lära sig om risker, förebyggande åtgärder och rätt användning av brandsläckningsutrustning kan deltagarna minimera risken för bränder och skador i samband med heta arbeten.

Första hjälpen och HLR – Kunskap som kan rädda liv

Första hjälpen och HLR (hjärt-lungräddning) är viktiga färdigheter som kan vara avgörande vid akuta situationer. Kurser i första hjälpen och HLR lär ut tekniker för att hantera olika typer av skador, inklusive blödningar, frakturer och andnings- eller hjärtstopp. Genom att delta i dessa kurser kan man lära sig att agera snabbt och effektivt för att rädda liv och lindra skador innan professionell medicinsk hjälp anländer.

 

 

brandfarliga
Denna utbildning riktar sig till dig som ska utföra brandfarliga...
forsta-hjalpen-vuxen
Oavsett om det handlar om en arbetsplatsolycka, sjukdomsfall eller exempelvis...
brandskydd
Denna kurs ger deltagaren grundläggande kunskaper i hur man kan...
heta-arbeten
Vi är arrangör för Brandskyddsföreningens behörighetsutbildning Heta Arbeten.
promo-first-aid
Varje år drabbas ca. 10 000 människor av plötsligt hjärtstopp...
praktsk-slackovning
Målet med denna kurs är att deltagarna ska få information...
utrymningsovning
Målet med denna kurs är att du ska få kunskap...

Har du frågor om denna kursen?

Är ni ett företag som vill boka större grupper eller har du bara allmänna frågor om denna kursen?