Grundläggande brandskydd

Grundläggande Brandskyddsutbildning

Completum AB erbjuder utbildning inom grundläggande brandskydd till företag. Genom att erbjuda denna typ av utbildning hjälper Completum AB företag att skapa en säkrare arbetsmiljö och minska risken för bränder och olyckor.

Utbildningen i grundläggande brandskydd som erbjuds av Completum AB är utformad för att ge deltagarna kunskaper och färdigheter som behövs för att kunna agera på ett effektivt sätt i händelse av en brand. Utbildningen är anpassad efter företagens specifika behov och kan skräddarsys för olika typer av verksamheter och arbetsmiljöer.

Utbildningen omfattar olika aspekter av brandskydd, inklusive förebyggande åtgärder, tidig varning och larm, användning av brandsläckningsutrustning, evakueringstekniker och första hjälpen i samband med bränder. Deltagarna får lära sig att identifiera brandfaror, utföra riskbedömningar och vidta lämpliga åtgärder för att förebygga och bekämpa bränder.

Completum AB:s utbildning i grundläggande brandskydd innefattar också riktlinjer och föreskrifter som gäller för brandskydd i arbetsmiljön. Deltagarna får en förståelse för relevanta lagar och föreskrifter och hur dessa kan tillämpas i deras specifika arbetsmiljöer. Detta hjälper företagen att uppfylla sina skyldigheter när det gäller brandsäkerhet och att följa gällande regelverk.

Utbildningen genomförs av våra erfarna instruktörer som har gedigen kunskap och erfarenhet inom området brandskydd. Instruktörerna använder sig av en kombination av teoretisk undervisning, praktiska övningar och simuleringar för att ge deltagarna en realistisk och interaktiv lärandeupplevelse som möjligt.

 

Denna kurs ger deltagaren grundläggande kunskaper i hur man kan förebygga brand på sin arbetsplats samt praktiskt släcka en brand.

Kursinnehåll:

  • Brandrisker anpassad efter er verksamhet
  • Brandteori och brandförlopp
  • Lagkrav på SBA, Systematiskt brandskyddsarbete. Vilka krav gäller för arbetsgivare respektive arbetstagare
  • Utrymning
  • Släckutrustning
  • Praktisk släckövning med brandsläckare, brandfilt samt inomhusbrandpost om denna finns på arbetsplatsen

Plats:

Gullbrandstorp

Kurslängd:

3h

Information:

Efter avslutad kurs erhåller varje deltagare ett diplom/intyg.

Företagsanpassade kurser

Vi skräddarsyr företagsinterna kurser till ditt företag som passar just ert behov, era system och mallar och som anpassas till er företagskultur.

Frågor om kursen?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort.  

Andra populära kurser.

utrymningsovning
Målet med denna kurs är att du ska få kunskap...
praktsk-slackovning
Målet med denna kurs är att deltagarna ska få information...
brandskydd
Denna kurs ger deltagaren grundläggande kunskaper i hur man kan...
brandfarliga
Denna utbildning riktar sig till dig som ska utföra brandfarliga...
heta-arbeten
Vi är arrangör för Brandskyddsföreningens behörighetsutbildning Heta Arbeten.
forsta-hjalpen-vuxen
Oavsett om det handlar om en arbetsplatsolycka, sjukdomsfall eller exempelvis...
promo-first-aid
Varje år drabbas ca. 10 000 människor av plötsligt hjärtstopp...

Har du frågor om denna kursen?

Är ni ett företag som vill boka större grupper eller har du bara allmänna frågor om denna kursen?