Utrymningsövning

Utrymningsövning främjar brandsäkerhet och beredskap

En utrymningsövning är en viktig del av att skapa en säker och trygg arbetsmiljö. Genom att regelbundet genomföra utrymningsövningar kan organisationer och företag förbättra sin beredskap för nödsituationer och minimera riskerna för skador och förluster. Genom att öka medvetenheten om brandfara och ge anställda möjlighet att öva på utrymningsprocedurer kan man snabbt och effektivt agera vid en verklig nödsituation.

Brand är en av de vanligaste och mest allvarliga farorna på arbetsplatser

Genom att genomföra utrymningsövningar kan man lära sig hur man ska agera vid en brand, inklusive hur man snabbt och säkert lämnar byggnaden, hur man undviker farliga områden och hur man hjälper andra att evakuera. Genom att öva på dessa procedurer blir anställda mer självsäkra och kan agera rationellt även under stressiga omständigheter.

En utrymningsövning är också ett tillfälle att utvärdera befintliga brandförebyggande åtgärder och upptäcka eventuella brister eller problem

Genom att genomföra övningen kan man identifiera riskområden, som till exempel blockerade utrymningsvägar, trasiga brandvarnare eller otillräcklig nödbelysning. Genom att upptäcka och åtgärda dessa problem kan man förbättra den övergripande säkerheten och minska risken för brand och skador.

Förutom att öva på utrymningsprocedurer kan utrymningsövningen också användas för att träna anställda på att använda brandbekämpningsutrustning, som brandfiltar, handbrandsläckare eller sprinklersystem. Genom att vara bekanta med och kunna använda sådan utrustning kan anställda snabbt agera för att släcka mindre bränder och minimera risken för att branden sprider sig.

En utrymningsövning kan också fungera som ett tillfälle att testa och utvärdera kommunikationssystem och rutiner för att varna och informera anställda vid en nödsituation. Genom att simulera en nödsituation och observera hur snabbt och effektivt information når alla berörda parter kan man identifiera eventuella kommunikationsbrister och vidta åtgärder för att förbättra informationsflödet.

 

Målet med denna kurs är att du ska få kunskap i hur du ska agera vid en utrymning. Arbetsmiljöverket rekommenderar att man övar utrymning 1-2 ggr/år.

Kursinnehåll:

  • Praktisk utrymningsövning
  • Lagkrav gällande utrymning
  • Vanliga brister gällande utrymning

Plats:

Gullbrandstorp

Kurslängd:

1-2h

Information:

Vår instruktör står med vid utrymningsövningen och för protokoll. Efter avslutad övning tillhandhåller ni ett protokoll med resultat samt eventuella förbättringsförslag.

Företagsanpassade kurser

Vi skräddarsyr företagsinterna kurser till ditt företag som passar just ert behov, era system och mallar och som anpassas till er företagskultur.

Frågor om kursen?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort.  

Andra populära kurser.

utrymningsovning
Målet med denna kurs är att du ska få kunskap...
praktsk-slackovning
Målet med denna kurs är att deltagarna ska få information...
brandskydd
Denna kurs ger deltagaren grundläggande kunskaper i hur man kan...
brandfarliga
Denna utbildning riktar sig till dig som ska utföra brandfarliga...
heta-arbeten
Vi är arrangör för Brandskyddsföreningens behörighetsutbildning Heta Arbeten.
forsta-hjalpen-vuxen
Oavsett om det handlar om en arbetsplatsolycka, sjukdomsfall eller exempelvis...
promo-first-aid
Varje år drabbas ca. 10 000 människor av plötsligt hjärtstopp...

Har du frågor om denna kursen?

Är ni ett företag som vill boka större grupper eller har du bara allmänna frågor om denna kursen?