Tjänster

utbildning
Vi har mångårig erfarenhet från blåljusverksamhet och erbjuder flertalet olika...
sprinkleranlaggning
Vad är en sprinkleranläggning och hur fungerar den? En sprinkleranläggning...
termografi
Via underleverantör utför vi licensierad termografering. Att kunna få ner...
rokluckor
Enligt Lagen Skydd mot olyckor 2003:778, arbetsmiljölagen samt Boverkets byggregler...
utrymningsplaner-top
Enligt lag ska det finnas utrymningsplaner i alla verksamheter där...
sba
Vikten av brandskyddsåtgärder på arbetsplatsen Att ha ett väl utvecklat...
slackutrustning-top
Det finns tydliga lagkrav på fastighetsägare eller nyttjanderättshavare att man...

Har du frågor om denna kursen?

Är ni ett företag som vill boka större grupper eller har du bara allmänna frågor om denna kursen?