Rökluckor

Enligt lag är fastighetsägaren ansvarig.

Rökluckor

Enligt Lagen Skydd mot olyckor 2003:778, arbetsmiljölagen samt Boverkets byggregler så ligger ansvaret på fastighetsägaren eller nyttjanderättshavare att brandskyddet fungerar. Rökluckor är en viktig del i en byggnads brandskydd.

Syftet med rökluckor är att kunna få ut den farliga brandröken och på sätt även minska värmen i byggnaden. Detta leder till att man lättare kan släcka eventuella bränder och på så sätt rädda byggnaden och människoliv.

Det finns krav på årlig service samt att rökluckorna är funktionsdugliga. Vi hjälper till med nyinstallationer samt utför service på befintliga rökluckor så ni uppfyller kraven samt får en brandsäker arbetsplats.

Kontakta oss för mer information eller offert.

Kolla även in våra kurser...

utrymningsovning
Målet med denna kurs är att du ska få kunskap...
praktsk-slackovning
Målet med denna kurs är att deltagarna ska få information...
brandskydd
Denna kurs ger deltagaren grundläggande kunskaper i hur man kan...
brandfarliga
Denna utbildning riktar sig till dig som ska utföra brandfarliga...
heta-arbeten
Vi är arrangör för Brandskyddsföreningens behörighetsutbildning Heta Arbeten.
forsta-hjalpen-vuxen
Oavsett om det handlar om en arbetsplatsolycka, sjukdomsfall eller exempelvis...
promo-first-aid
Varje år drabbas ca. 10 000 människor av plötsligt hjärtstopp...

Har du frågor om denna kursen?

Är ni ett företag som vill boka större grupper eller har du bara allmänna frågor om denna kursen?