Sprinkleranläggning

Behöriga att utföra provningar.

Sprinkleranläggning

Vad är en sprinkleranläggning och hur fungerar den?

En sprinkleranläggning är en automatiskt styrd anläggning som används för att släcka bränder genom att spruta vatten på det drabbade området. Den består av ett nätverk av rör och sprinklerhuvuden som är placerade i taket eller på väggarna och är anslutna till en vattenkälla.

När en brand uppstår i området där en sprinkleranläggning är installerad, detekterar en sensor i sprinklerhuvudet värmen och aktiverar sprinklersystemet. Detta resulterar i att vatten sprutar ut från sprinklerhuvudena och släcker branden.

Sprinkleranläggningar är vanligtvis utformade för att släcka bränder i ett tidigt skede och minimera skador på byggnader och egendom. De är också effektiva för att skydda människoliv genom att begränsa spridningen av branden och skapa en säker utrymningsväg.

Anläggningsskötarens roll i underhåll och drift av sprinkleranläggningar

Anläggningsskötaren har en viktig roll i underhåll och drift av sprinkleranläggningar. De är ansvariga för att se till att sprinklersystemet fungerar korrekt och är redo att användas när det behövs. Detta innefattar regelbunden kontroll och inspektion av systemet för att säkerställa att det inte finns några läckor, korroderade rör eller andra problem som kan förhindra att systemet fungerar som det ska.

Anläggningsskötaren är också ansvarig för att utföra rutinmässig service och underhåll på sprinkleranläggningen. Detta kan inkludera att byta ut utslitna delar, rengöra sprinklerhuvuden och testa systemet för att säkerställa att det fungerar korrekt.

Utöver underhållsarbete är anläggningsskötaren också ansvarig för att se till att det finns tillräckligt med vatten i systemet och att vattnet är rent och säkert att använda. De måste också följa alla gällande regler och riktlinjer för brand- och säkerhetsföreskrifter.

En sprinkleranläggning är en viktig del av en byggnads brand- och säkerhetssystem. För att den ska fungera korrekt och vara redo att användas vid behov är det nödvändigt att ha en kvalificerad anläggningsskötare som är ansvarig för dess underhåll och drift. Genom att regelbundet kontrollera och underhålla sprinklersystemet kan anläggningsskötaren säkerställa att det är i bra skick och att det kan fungera effektivt om en brand skulle uppstå.

Vi är behöriga anläggningsskötare på Sprinkleranläggning.

Vi utför vecko- samt kvartalsprovningar på sprinkleranläggningar. Vi erbjuder också oss att rita upp samt uppdatera befintliga OR-ritningar och Serviceritningar så ni uppfyller lagkraven. En OR-ritning är väldigt viktig för räddningstjänsten då den hjälper dem att lokalisera sig i fastigheten medan serviceritningen används för att kunna utföra en bra och korrekt service på sprinkleranläggningen.

 

Kontakta oss för mer information eller offert.

Kolla även in våra kurser...

utrymningsovning
Målet med denna kurs är att du ska få kunskap...
praktsk-slackovning
Målet med denna kurs är att deltagarna ska få information...
brandskydd
Denna kurs ger deltagaren grundläggande kunskaper i hur man kan...
brandfarliga
Denna utbildning riktar sig till dig som ska utföra brandfarliga...
heta-arbeten
Vi är arrangör för Brandskyddsföreningens behörighetsutbildning Heta Arbeten.
forsta-hjalpen-vuxen
Oavsett om det handlar om en arbetsplatsolycka, sjukdomsfall eller exempelvis...
promo-first-aid
Varje år drabbas ca. 10 000 människor av plötsligt hjärtstopp...

Har du frågor om denna kursen?

Är ni ett företag som vill boka större grupper eller har du bara allmänna frågor om denna kursen?