Utrymningsplaner

Vi hjälper Er med utrymningsplaner.

Utrymningsplaner

Enligt lag ska det finnas utrymningsplaner i alla verksamheter där människor samlas

En utrymningsplan ska innehålla en mängd olika delar, bland annat vart närmsta släckutrustning finns. Var utrymningsvägar är belägna samt vart återsamlingsplatsen finns. Vi hjälper företag med att rita upp samt tillverka dessa utrymningsplaner så ni får med alla delar enligt lag.

Vi på Completum AB arbetar med utrymningsplaner, inklusive tillverkning och uppdatering av sådana planer. Medv vår expertis och erfarenhet strävar företaget efter att säkerställa att organisationer och företag är förberedda på eventuella nödsituationer och kan genomföra effektiva och trygga evakueringar.

Tillverkning av utrymningsplaner är en viktig del av Completums tjänster. Genom att analysera och utvärdera en byggnads struktur och layout kan vi skapa anpassade planer som tydligt visar utrymningsvägar, nödutgångar, samlingsplatser och nödvändig utrustning. Dessa planer inkluderar också information om nödnummer, brandbekämpningsutrustning och annan viktig information som behövs i händelse av en nödsituation. Genom att tillhandahålla tydliga och lättlästa utrymningsplaner hjälper vi företag och organisationer att säkerställa att alla i byggnaden kan evakueras snabbt och säkert vid behov.

Utöver tillverkning erbjuder vi även uppdatering av befintliga utrymningsplaner. Detta är viktigt eftersom byggnader och företag kan genomgå förändringar över tiden, som till exempel ombyggnader, förändrade layouter eller tillskott av nya utrustningar. Genom att regelbundet uppdatera utrymningsplanerna kan vi se till att de är aktuella och korrekta, vilket är avgörande för att säkerställa att utrymningsförfarandena är effektiva och att människor kan evakueras på ett säkert sätt.

Sammanfattningsvis erbjuder Completum AB utrymningsplaner inklusive tillverkning och uppdatering av sådana planer. Genom sina tjänster hjälper de företag och organisationer att förbereda sig för nödsituationer och säkerställa att utrymningsförfarandena är effektiva och säkra.

 

Kontakta oss för mer information eller offert.

Kolla även in våra kurser...

utrymningsovning
Målet med denna kurs är att du ska få kunskap...
praktsk-slackovning
Målet med denna kurs är att deltagarna ska få information...
brandskydd
Denna kurs ger deltagaren grundläggande kunskaper i hur man kan...
brandfarliga
Denna utbildning riktar sig till dig som ska utföra brandfarliga...
heta-arbeten
Vi är arrangör för Brandskyddsföreningens behörighetsutbildning Heta Arbeten.
forsta-hjalpen-vuxen
Oavsett om det handlar om en arbetsplatsolycka, sjukdomsfall eller exempelvis...
promo-first-aid
Varje år drabbas ca. 10 000 människor av plötsligt hjärtstopp...

Har du frågor om denna kursen?

Är ni ett företag som vill boka större grupper eller har du bara allmänna frågor om denna kursen?